Behandling av personopplysninger

HarperCollins Nordic AB: Personvernerklæring

 Vi hos HarperCollins Nordic AB (“Selskapet”) respekterer dine bekymringer rundt personvern.  Denne Personvernerklæringen (“Erklæringen”) gjelder for personopplysninger Selskapet innhenter, inkludert gjennom nettsteder, blogger/artikler, forskning/spørreundersøkelser/sweepstakes, postabonnement, sosiale medier (samlet “Tjenester”).  “Personopplysninger” betyr all informasjon relatert til deg i identifisert eller identifiserbar form.

 Erklæringen beskriver typene Personopplysninger vi innhenter om kunder (forbrukere som kjøper Selskapets produkter/abonnenter, potensielle kunder, personer som representerer eller tidligere har representert en bedriftskunde, potensielle bedriftskunder eller personer som representerer dem, nettsted/-appbrukere), hvordan vi bruker Personopplysninger og hvem vi deler dem med.  Vi beskriver også tiltakene vi gjør for å beskytte sikkerheten til Personopplysninger og hvordan du kan kontakte oss om vår personvernpraksis.  Tjenestene er for et generelt publikum, er ikke rettet mot barn, og vi samler ikke bevisst inn Personopplysninger fra barn under 16 år.

 

Innhold:

 • Informasjon vi innhenter
 • Hvordan vi bruker informasjon vi innhenter
 • Interessebasert annonsering
 • Informasjon vi deler
 • Dine rettigheter og valgmuligheter

o   Tilgang til, gjennomgang og oppdatering av, samt endring av Personopplysninger

 • Hvordan vi beskytter og oppbevarer Personopplysninger
 • Dataoverføringer
 • Koblinger til tredjeparters nettsteder, apper og tjenester
 • Oppdateringer av erklæringen
 • Slik kontakter du oss

Informasjon vi innhenter

Vi innhenter Personopplysninger om kunder (forbrukere som kjøper Selskapets produkter/abonnerer, potensielle kunder, personer som representerer eller som tidligere representerte en bedriftskunde, potensielle bedriftskunder eller personer som representerer dem, nettsted/-appbrukere) gjennom Tjenestene, offentlig tilgjengelige kilder (slik som sosiale medienettverk) for å identifisere kundepreferanser og personer som kan være effektive formidlere av reklame muntlig.

Vi samler inn Personopplysninger for å tilby Tjenester som du har forespurt eller som vi på legitimt vis tror er av interesse for kundene våre, for å administrere forholdet vi har med våre kunder og partnere, og for å utføre handlinger basert på ditt samtykke.

Typene Personopplysninger vi kan innhente omfatter:

 • kontaktinformasjon (slik som navn, postadresse, e-postadresse og telefon- og/eller mobilnumre);
 • brukernavn og passord når du registrerer deg gjennom våre Tjenester;
 • fødselsdato;
 • alder;
 • kjønn;
 • personlig identitetsnummer (kun for kunder i Sverige, på frivillig basis);
 • kredittkort eller andre betalingskortopplysninger;
 • bankopplysninger (kontonumre, informasjon om elektronisk overføring av midler);
 • geolokasjonsdata (kun ved kjøp);
 • preferanser relatert til bøker og mottak av markedsføringsmateriell;
 • kjøpsinformasjon; og
 • annen informasjon du kan oppgi til oss, slik som gjennom en “Send inn en forespørsel”- eller “Kontakt oss”-funksjon.

Din avgjørelse om å bruke Tjenestene og å oppgi Personopplysninger er frivillig. På våre nettbaserte og mobile skjemaer gir vi uttrykk for hvilke typer Personopplysninger som er påkrevd før du registrerer deg for Tjenestene våre og sender inn eventuelle Personopplysninger til oss.

Tjenestene våre bruker informasjonskapsler for å fungere effektivt.  For mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler, se våre Retningslinjer for informasjonskapsler https://harpercollins.no/cookies

 

Hvordan vi bruker informasjon vi innhenter

Vi kan bruke informasjonen samlet inn fra og om deg til å:

 • tilby våre produkter og tjenester;
 • opprette og administrere nettkontoer;
 • med ditt samtykke, sende elektronisk markedsføringsmateriell, varsle om tilgjengelige tilbud og annen elektronisk kommunikasjon, inkludert kommunikasjon gjennom Tjenestene og utenom Tjenestene, slik som via e-post og gjennom tredjeparters nettsteder og apper;
 • sende kampanjemateriell, varsler om tilgjengelige tilbud og annen kommunikasjon via post;
 • kommunisere om, og administrere deltakelse i, spesielle begivenheter, kampanjer, programmer, spørreundersøkelser, konkurranser og markedsundersøkelser;
 • svare på forespørsler fra deg og andre tredjeparter, inkludert forespørsler fra politimyndigheter, i samsvar med gjeldende lov;
 • gjøre Personopplysninger ikke personlig identifiserbare for å gi tredjeparter samlede datarapporter som viser informasjon som ikke identifiserer enkeltpersoner;
 • supplere Personopplysninger samlet inn fra deg med ytterligere informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder for å identifisere kundepreferanser og personer som kan være effektive formidlere av reklame muntlig;
 • knytte nettleseren og/eller enheten din til andre nettlesere eller enheter du bruker for å tilby relevant innhold og enklere tilgang til innhold, annonsering på tvers av nettlesere og enheter og andre drifts/-forretningsmessige formål;
 • drive, evaluere og forbedre virksomheten vår (inkludert utvikling, forbedring, analysering og forbedring av Tjenestene våre; styre kommunikasjonen vår; utføre dataanalyse, profilering og netthandel; og utføring av regnskapsføring, revisjon og andre interne funksjoner);
 • vurdere kredittverdighet og tilby kredittjenester, inndriving av gjeld og fordringer og støtte relaterte rettslige prosesser; og
 • overholde og håndheve gjeldende juridiske krav, relevante bransjestandarder, kontraktmessige forpliktelser og retningslinjene våre.

Vi kan også bruke dine Personopplysninger på andre måter, som vi gir spesifikt varsel om når vi samler inn og innhenter ditt samtykke, hvis gjeldende lov krever det.

Interessebasert annonsering

På våre nettsteder, apper og/eller i e-post kan vi og våre tredjepartsleverandører innhente informasjon om dine aktiviteter for å tilby annonser om produkter og tjenester som er tilpasset dine personlige interesser, hvis du har gitt samtykke til det.  Vi og våre tredjeparts tjenesteleverandører kan også innhente informasjon for dette formålet fra tredjeparters nettsteder og apper.  Denne delen av Erklæringen gir detaljer om, og forklarer hvordan du kan utøve dine valg.

Vi engasjerer tredjeparts annonseringsnettverk til å hjelpe oss med å målrette budskapet vårt til besøkende gjennom interessebaserte- og kontekstuelle metoder.  Gjennom disse annonseringsnettverkene kan vi spore aktivitetene dine på nett over tid og på tvers av tredjeparters nettsteder og apper, ved å innhente informasjon gjennom automatiserte metoder, som beskrevet ovenfor.  Nettverkene bruker denne informasjonen til å vise annonser på våre Tjenester eller andre tredjeparters nettsteder og apper som kan være tilpasset dine individuelle interesser.  Informasjonen våre annonseringsnettverk kan innhente på våre vegne omfatter data om dine besøk til nettsteder og bruk av apper som viser våre annonser, slik som sidene eller annonsene du viser og handlingene du foretar deg på de nettstedene eller appene.  Denne datainnsamlingen foregår på våre nettsteder, apper og e-poster og på tredjeparters nettsteder og apper som deltar i disse annonseringsnettverkene.  Denne prosessen hjelper oss også med å spore hvor effektiv markedsføringen vår er. For å finne ut mer om hvordan du velger bort denne interessebaserte annonseringen fra annonsenettverk, se http://www.aboutads.info/choices/ og http://www.networkadvertising.org/choices/.

Informasjon vi deler 

Vi kan dele Personopplysningene vi deler med

 • Våre datterselskaper og tilknyttede selskaper, som kan bruke dine Personopplysninger i samsvar med Erklæringen eller for datterselskapets eller det tilknyttede selskapets eget formål, inkludert for markedsføringsformål hvis du har gitt samtykke til slik bruk.  En gjeldende liste over våre tilknyttede selskaper er tilgjengelig på http://newscorp.com/about/our-businesses/.
 • Tjenesteleverandører i Sverige og andre jurisdiksjoner som utfører tjenester på våre vegne.

Vi krever at tjenesteleverandørene våre beskytter konfidensialiteten og sikkerheten til Personopplysninger, og at Personopplysninger kun behandles for tilveiebringelse av tjenester på våre vegne og i samsvar med gjeldende lov.  Tjenesteleverandører er ikke autorisert til å bruke eller offentliggjøre Personopplysninger, unntatt som nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller for å overholde juridiske krav.

Vi kan offentliggjøre videre informasjon om deg (1) hvis loven eller en rettslig prosess krever det, (2) til politimyndigheter eller andre statstjenestemenn, og (3) når vi mener offentliggjøring er nødvendig eller hensiktsmessig for å hindre fysisk skade eller økonomisk tap, eller i forbindelse med en etterforskning av mistenkt eller faktisk bedragersk eller ulovlig aktivitet.  Vi forbeholder oss også retten til å overføre Personopplysninger vi har om deg ved et foreslått eller fullført salg av alle, eller deler av virksomheten vår, eller våre aktiva (inkludert ved reorganisering, oppløsning eller avvikling).

 

Dine rettigheter og valgmuligheter

Vi tilbyr deg visse valgmuligheter i forbindelse med Personopplysninger som vi innhenter om deg, slik som hvordan vi kommuniserer med deg.

For å oppdatere preferanser, be oss om å fjerne informasjonen din fra våre adresselister for markedsføring eller for å sende inn en forespørsel, kontakter du oss som beskrevet i Slik kontakter du oss-delen nedenfor.

Du kan også stoppe abonnementet på våre adresselister for markedsføring ved å følge “Stopp abonnement”-koblingen i e-postene våre.

For å finne ut mer om hvordan du velger bort denne interessebaserte annonseringen fra annonsenettverk, se avmeldingssidene for kunder på  http://www.aboutads.info/choices/ og http://www.networkadvertising.org/choices/.

Tilgang til, gjennomgang og oppdatering av, samt endring av Personopplysninger

Du kan be om å få tilgang til, korrigere eller slette dine Personopplysninger.  Du har retten til å komme med innvendinger mot behandlingen av dine Personopplysninger, begrense behandlingen av dine Personopplysninger og utøve retten til dataportabilitet.  Der du har gitt oss samtykke til at vi bruker dine Personopplysninger, har du retten til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst, og vi vil bruke preferansene dine i fremtiden.  Vi vil svare på spørsmål eller klager relatert til behandlingen av dine Personopplysninger.  Hvis du ikke er fornøyd med svaret vårt, har du retten til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet.

 

Hvordan vi beskytter og oppbevarer Personopplysninger

Vi opprettholder administrative, tekniske og fysiske beskyttelser for å beskytte Persondata vi har om deg mot utilsiktet, ulovlig eller uautorisert destruksjon, tap, endring, tilgang, offentliggjøring eller bruk.  Vi gjør en rimelig innsats for å sørge for et sikkerhetsnivå som står i forhold til risikoen med å behandle data, kostnadene ved implementering og karakteren rundt behandling av Personopplysninger tatt i betraktning.

Vi oppbevarer Personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle formålene Personopplysninger ble samlet inn for, og ellers som loven krever eller tillater, slik som i forhold til våre forpliktelser til dokumentoppbevaring.

 

Dataoverføringer 

Tjenestene kan hostes i og administreres fra et land utenfor det landet du opprinnelig oppgav informasjonen i, inkludert i USA.  Når dine Personopplysninger overføres til (eller tas tilgang til) fra et land utenfor EØS (“EEA”) som Europakommisjonen ikke har tatt en beslutning om tilstrekkelighet for, vil vi implementere passende sikkerhetstiltak for å sørge for at dine Personopplysninger forblir beskyttet.  Dette kan inkludere avtaler om dataoverføringer, som du kan få en kopi av ved å kontakte oss som vist i Slik kontakter du oss-delen nedenfor.

Domstolene, politimyndigheten og nasjonale sikkerhetsmyndigheter i mottakerlandet kan, derimot, ta seg tilgang til dine Personopplysninger i samsvar med gjeldende lov.  Når vi overfører dine Personopplysninger, vil vi beskytte den informasjonen som beskrevet i Erklæringen.

 

Koblinger til tredjeparters nettsteder, apper og tjenester

For informasjons og enkelhets skyld kan våre Tjenester gi koblinger til tredjeparters nettsteder, apper og tjenester som kan drives av selskaper som ikke er tilknyttet HarperCollins Nordic AB.  Disse selskapene kan ha sine egne personvernerklæringer eller retningslinjer for personvern, og vi oppfordrer deg sterkt til å gjennomgå disse.  Vi er ikke ansvarlige for personvernpraksisen til nettsteder, apper eller tjenester som ikke tilhører HarperCollins Nordic AB.

 

Oppdateringer av erklæringen

 

Erklæringen kan oppdateres periodisk og uten foregående varsel til deg for å gjenspeile endringer i vår praksis ifm. Personopplysninger.  For betydelige endringer, vil vi varsle deg ved å poste et fremtredende varsel på Tjenestene våre, og øverst på Erklæringen vise når den sist ble oppdatert.

 

Slik kontakter du oss

Enheten som er ansvarlig for innsamling og behandling av Personopplysninger i forbindelse med Tjenesten, er:

HarperCollins Nordic AB

Industrigatan 4A, 100 28 Stockholm

Sverige

Hvis du har spørsmål eller kommentarer angående Erklæringen eller måten vi eller våre tjenesteleverandører behandler dine Personopplysninger på, ønsker å utøve rettighetene og valgmulighetene dine, eller vil at vi skal oppdatere informasjon vi har om deg eller dine preferanser, kontakter du oss som følger:

via e-post på kundservice@harlequin.se

via telefon på 08-12 16 20 00

Du kan også skrive til: 

HarperCollins Nordic AB

Box 49005

100 28 Stockholm, Sverige

Du kan også kontakte vår personvernsjef for forretningsenheter på privacy@harlequin.com.